Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.2446

27-10-14 14:07
DIN 27.10.2014 privind îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare pe durata desfăşurării alegerilor pentru Preşedintele României din data de 2 noiembrie 2014
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Văzând Referatul Biroului Administraţie Publică Locală, relaţii cu publicul nr.20764/27.10.2014; 
Având în vedere  prevederile Legii nr.art. 24 alin (1)  lit c), art. 34 alin. (3), art. 43 alin (1) – (4) , art. 45 alin (1) Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 4 alin (2) din Decizia  nr.10D/15.09.2012 a Biroului Electoral Central –privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot, precum si pentru  buna organizare a alegerilor pentru Preşedintele României.
În baza art. 63 alin. (1) lit.a. şi alin. (2) combinat cu art.68 alin. (1). din Legea 215/2001-privind administraţia publică locală-republicată;

DISPUN:

Art.1.- Pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor administrative dispuse de preşedintii birourilor electorale ale secţiilor de votare referitoare la afişajul electoral,(îndepărtarea materialelor de propagandă electorala  de orice tip  din şi de pe clădirea sediului  secţiei de votare),    din partea Primăriei municipiului Reghin se desemnează Serviciul  Poliţia Locală, precum  şi  următoarele persoane:
     DEMENY LASZLO- muncitor vopsitor Secţia Drumuri   
     BOTOŞ GABRIEL- sofer
     CHIOREAN VASILE – muncitor Secţia Drumuri

Art.2- Îndepartarea materialelor de propagandă electorală  de orice tip  din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare, dispusă de preşedintele secţiei de votare se duce la îndeplinire de către Serviciul Poliţie Locală şi persoanele desemnate la art.1.

Art.3.- Prezenta dispoziţie se comunică la: -Instituţia Prefectului jud.Mureş; - Primarului mun.Reghin, - preşedinţilor   secţiilor  de votare; -persoanelor nominalizate la art.1, Mass-media, site-ul Primăriei mun.Reghin.

PRIMAR,
PRECUP MARIA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA