Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1247

20-05-14 09:12
DIN 20.05.2014 privind interzicerea şi comercializarea de băuturi alcoolice în jurul secţiilor de votare în data de 25 mai 2014
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Văzând Referatul Biroului Administraţie Publică Locală, relaţii cu publicul nr.10485/19.05.2014; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 33/16.01.2007 – privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art.63 alin.1. lit.a. şi alin.2. combinat cu art.68 alin.1. din Legea 215/2001 - privind administraţia publică locală - republicată;

DISPUN:

Art.1. - În ziua de referinţă de 25 mai 2014 între orele 7,00-21,00 se interzice  comercializarea sau consumarea  de băuturi alcoolice pe o rază de 500 metri în jurul secţiilor de votare din municipiul Reghin delimitate prin Dispoziţia Primarului nr.825/13.03.2014.

Art.2. - Cu asigurarea  respectării şi publicităţii prevederilor art.1 din prezenta dispoziţie se împuterniceşte Serviciul Poliţia Locala,  Poliţia municipiului Reghin si  Jandarmeria municipiului Reghin.

Art.3.- Prezenta dispoziţie se comunică: - Instituţiei Prefectului judeţului Mureş; - Primarului municipiului Reghin, - Afişare la secţiile de votare; - Poliţiei municipiului Reghin, Jandarmeriei municipiului Reghin, Serviciului Poliţie Locala, Mass-media, -site-ul Primariei.

PRIMAR,
PRECUP MARIA   

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA