Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 1533

21-10-15 19:42
din 21.10.2015 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (1) combinat cu art. 68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală - republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 29.10.2015, orele 15,00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea Bugetului General al Municipiului Reghin pe anul 2015.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget, Contabilitate,
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind înființarea Compartimentului ”Centrul de Informare Turistică Reghin” și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Biroul Resurse Umane, Salarizare, Administrativ
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016.
     Inițiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Biroul Resurse Umane, Salarizare, Administrativ
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre pentru adoptarea unor măsuri privind activitatea de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Reghin.
     Inițiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Protecție Civilă PSI/SU/SSM
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentrul anul 2016.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Impozite și Taxe
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4200 lei în vederea participării delegației Bibliotecii Municipale ”Petru Maior” din Reghin și a Muzeului Etnografic  din Reghin la evenimentul ”Toamna culturală românească” organizat în localitatea Viena din Austria, în data de 27-29 noiembrie 2015.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Invățământ,Cultură,Sport+Serv. Buget, Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3400 lei în vederea participării directorului Casei de Cultură a Tineretului George Enescu Reghin la expoziția itinerantă cu tema în arta religioasă creștină, organizată în localitatea Roma din Italia, în perioada 25-30 noiembrie 2015.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Invățământ,Cultură,Sport+Serv. Buget, Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  cooperării dintre Municipiul Reghin și Liceul Tehnologic ”Lucian Blaga” Reghin în vederea organizării și desfășurării spectacolului caritabil ”Poveste de Crăciun” care face parte din Proiectul comunitar ”Pe tărâmul poveștilor”.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic+Serv.Buget Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre  privind modificarea art.1 din HCL Reghin nr. 189/21.09.2015 privind aprobarea participării Municipiului Reghin în calitate de coorganizator, alături de Clubul de dans sportiv ”Dansul Viorilor” la organizarea ediției a X-a a competiției ”CUPA MIRONA”.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10. Proiect de hotărâre  privind mandatarea dlui Pădurean Mihai- consilier local, ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea Generală extraordinară a acționarilor SC Compania Aquaserv SA Tg.Mureș din data de 10.11.2015.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11. Proiect de hotărâre  privind schimbarea destinației din locuință în locuință de serviciu a apartamentelor nr.17 respectiv nr.116 situate în imobilul din Reghin, str. Unirii nr.57, jud.Mureș - proprietate privată a Municipiului Reghin.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12. Proiect de hotărâre privind  retragerea dreptului de administrare Grădiniței cu Program Prelungit nr.3 Reghin asupra apartamentului nr.42 din imobilul – bloc de locuințe situat în municipiul Reghin, Bdul Unirii nr.57, jud.Mureș, cu destinația locuință de serviciu.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și declararea de utilitate publica și interes local a obiectivului de investiție ”Intersecție cu sens giratoriu a străzilor Iernuțeni și Gurghiului din municipiul Reghin, jud.Mureș”.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

14. Proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului stemei Municipiului Reghin, jud.Mureș
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Biroul Administrație Publică Locală
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

15. Proiect de hotărâre privind încuviințarea executării lucrărilor de ”Amenajare parcare și zonă de acces” în dreptul imobilului situat în Reghin, str.M.Viteazu nr.82-84.
     Inițiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

16. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului – teren, în suprafață de 1591 mp. situat în Reghin, str.M.Viteazu nr.94.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

17. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului – teren strada Mioriței, în suprafață de 956 mp.
     Inițiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

18. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului – teren strada Cimitirului, în suprafață de 1374 mp.
     Inițiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

19. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului – teren strada Castelului, în suprafață de 9688 mp.
     Inițiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
    Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

20. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului – teren strada Câmpului, in suprafață de 5207 mp.
     Inițiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

21. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului – teren strada Ghețarului, în suprafață de 3936 mp.
     Inițiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

22. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului – teren strada Lăcrămioarei, în suprafață de 2666 mp.
     Inițiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

23. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului – teren in suprafața de  5171 mp, situat în Reghin strada Gării nr.44.
     Inițiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii cadastrale de dezlipire a imobilului – teren, situat în Reghin, Piața Petru Maior (Parcul Central).
     Inițiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii cadastrale de alipire a imobilului – teren, situat în Reghin, Piața Petru Maior nr.51.
     Inițiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Cărților Funciare nr.60114 Reghin și nr. 60119 Reghin a imobilului situat în str.Ierbuș nr.37/B.
     Inițiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării pe domeniul public al Municipiului Reghin a unor panouri de semnalizare a traseelor cicloturistice.
     Inițiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

28. Proiect de hotărâre privind   alegerea președintelui de ședință pe lunile noiembrie –decembrie  2015.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

29. Proiect de hotărâre privind   modificarea pct.1 din anexa la HCL 165/18.09.2014 privind numirea  unor reprezentanți ai Consiliului Local în consiliile de administrație la unitățile de invățământ din municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

30. Diverse

PRIMAR, 
MARIA PRECUP 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA