Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZITIA NR.52

12-01-16 10:00
din 12.01.2016 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:
DISPOZIŢIE
Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 14.01.2016, orele 14.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor de cheltuieli lunare cu carburanții auto pentru autoturismele aflate în dotare UAT Municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.: Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției provizorii pentru asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: SPAS
     Pr.de hot.: Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
3. Proiect de hotărâre privind constituirea Municipiul Reghin ca parte civilă în dosarul nr. 127/P/2013 aflat pe rolul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Tg-Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.: Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
 
PRIMAR,
MARIA PRECUP
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA