Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.372

21-03-17 15:38
Din 21.03.2017 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 27.03.2017 orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al UAT Reghin pe anul 2017.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Contabilitate-Buget
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperirea a riscurilor la nivelul municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Protecție Civilă
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează Centrul Creșa nr. 1 din municipiul Reghin, în anul 2017.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Asistență Socială și  Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru anul 2017, pentru copiii care frecventează Centrul de educație și îngrijire a copilului- Creșa ”Universul Prichindeilor” Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Asistență Socială și  Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind acordarea de subvenții de la bugetul local al Municipiului Reghin, pentru anul 2017, în baza Legii nr.34/1998 pentru asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în municipiul Reghin și aprobarea încheierii de Convenții pentru acordarea de servicii de asistență socială.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații a Bibliotecii Municipale ”Petru Maior”Reghin în localitatea Bourg -la -Reine din Franța și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 14.000 lei necesară deplasării.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Contabilitate-Buget și Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință asupra terenurilor, beneficiarilor care nu au respectat prevederile Legii nr. 15/2003 republicată.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Birou APL, Relații cu publicul
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei delegaţiei Municipiului Reghin ce se va deplasa în localitatea Érd – Ungaria, în perioada 21-23 aprilie 2017.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Contabilitate-Buget și Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii unor unități adminitrativ teritoriale  din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUAINVEST MUREȘ”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a două încăperi (cabine artiști) din incinta Casei de Cultură ”Dr. Eugen Nicoară”către Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Tg Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Reghin pentru schimbarea denumirii Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr.3 SAM Reghin
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a imobilului – apartament nr. 415 - aflat în proprietatea privată a Municipiului Reghin, din Blocul de locuințe situat în Reghin, str. Salcâmilor, nr. 1G, jud. Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a imobilului – apartament nr. 202 - aflat în proprietatea privată a Municipiului Reghin, din Blocul de locuințe situat în Reghin, str. Salcâmilor, nr. 1G, jud. Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea chiriei nominale aferentă locuințelor pentru tineri, destinate închirierii.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic și Serviciul Taxe și Impozite
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

15. Proiect de hotărâre  privind aprobarea deplasării unei delegaţii a Liceului Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin în localitatea Budapesta – Ungaria, în perioada 04-06 mai 2017 și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 1.700 lei necesară deplasării.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Contabilitate-Buget și Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar acordat Parohiei Evanghelice CA Reghin, în conformitate cu prevederile OG nr.82/2001.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Contabilitate-Buget și Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar acordat Parohiei Ortodoxe ”Sfântul Lazăr” Reghin, în conformitate cu prevederile OG nr.82/2001.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Contabilitate-Buget și Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

18. Proiect de hotărâre privind  prelungirea termenului de închiriere a locuințelor pentru tineri, construite și date în exploatare prin programele derulate de ANL.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Birou APL, Relații cu publicul
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

19.Diverse.
PRIMAR,                                                      
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA