Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 223

21-02-17 11:02
Din 21.02.2017 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 28.02.2017 orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Reghin pentru trim. IV anul 2016.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Contabilitate-Buget
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegatii a Liceului Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin în localitatea Weert - Olanda în perioada 25 martie-01 aprilie 2017 și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 16.000 lei necesară deplasării.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic și Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații din cadrul Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ceuşianu” Reghin în localitatea Weert - Olanda, în perioada 21-25 martie 2017 și alocarea  din bugetul local a sumei de 23.000 lei necesară deplasării.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic și Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Liga Pensionarilor din județul Mureș – Filiala Reghin în vederea organizării și desfășurării evenimentului ”Femeia – SOȚIE, MAMĂ, BUNICĂ” ediția a II-a ce va avea loc în luna martie 2017.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic și Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei delegaţiei Municipiului Reghin ce se va deplasa în localitatea Érd – Ungaria, în perioada 14-17 martie 2017.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic și Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei delegaţiei Municipiului Reghin care se va deplasa în localitatea Nagykőrös – Ungaria, în perioada 23-24 iunie 2017.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic și Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7.   Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii a Liceului Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin, în luna mai 2017, în localitatea Eberbach - Germania și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 1.800 lei necesară deplasării.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic și Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile aflate  în proprietatea Muncipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Biroul Cadastru și Registrul Agricol
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură 

9.Proiect de hotărâre privind  acordarea scutirii la plata chiriei pentru apartamentul situat în Municipiul Reghin, str.Libertății bl.22 ap.12 – bloc ANL,  beneficiar domnul Deák Attila – chiriaș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Impozite si taxe
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea, prin act adițional, a duratei Contractului de închiriere nr. 4.836/21.03.2013 pentru spațiul în care funcționează Grădinița cu Program Normal nr. 4 Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular acreditat de pe raza municipiului Reghin, pentru anul școlar 2017-2018.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Reghin în Comisia pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr.15/2003 republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Biroul Administrație Publică Locală
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Municipal dr. Eugen Nicoară Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Biroul Resurse Umane
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie "Modernizare străzi  în Municipiul Reghin, Lot 3" .
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii Publice 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie "Modernizare străzi  în Municipiul Reghin, Lot 4".
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii Publice 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Intersecție cu sens giratoriu a străzilor Iernuțeni și Gurghiului din Municipiul Reghin, jud. Mureș".
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii Publice 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie "Modernizarea străzilor Cimitirului și Margaretelor din Municipiul Reghin, jud. Mureș".
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii Publice 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

18. Proiect de hotărâre privind  încuviințarea realizării lucrărilor de reamenajare și modificare cabinet medical, situat în Reghin, Piața Petru Maior, nr.31, aparținând domeniului privat al Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Administrarea Domeniului Public
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

19. Proiect de hotărâre  privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a pășunilor aflate în proprietatea privată a Municipiul Reghin
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Biroul Cadastru și Registrul Agricol
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie "Școala cu 5 săli de clasă din Municipiul Reghin, jud. Mures".
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii Publice 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

21. Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie "Extindere canalizare menajera cu colector principal si racorduri canal menajer, str. Salcamilor in Municipiul Reghin"
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii Publice 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie " Extinderea și reabilitarea corpurilor C6 si C7 la Școala Gimnazială “Alexandru Ceusianu"  din Municipiul Reghin, Jud. Mureș .
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii Publice 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

23. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe lunile martie-aprilie 2017.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

24. Diverse.

PRIMAR,                                                      
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA