Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.120

24-01-11 12:09
Din 24.01.2011 privind convocarea Consiliului Local municipal Reghin în şedinţă ordinară

Ing. NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, emite prezenta:


DISPOZIŢIE


Art.1. Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 31.01.2011, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2011 pentru
beneficiarii venitului minim garantat.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL  nr.150/2010 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Impozite şi Taxe Locale
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de asociere nr. 3126/2008 dintre
municipiul Reghin şi Fundaţia „Fiducia” şi stabilirea sumelor ce vor fi alocate fundaţiei în anul 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică.


4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Consiliul Local al
municipiului Reghin şi Asociaţia Sport Municipal Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
    Pr.de hot.Comisia  economică, juridică, cultură.


5. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Reghin în domeniul
privat a unui teren în suprafaţă de 5,09 mp. în vederea concesionării directe către domnul OROS TUDOR pentru extinderea construcţiei –apartament proprietate personală situat în municipiul Reghin, str. Făgăraşului, bl. 5, sc.4, ap.46, parter, prin edificarea unui balcon.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport Compartiment Achiziţii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism


6. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Reghin în domeniul
privat a unui teren în suprafaţă de 8,80 mp, în vederea concesionării directe către S.C. TRAM SRL,pentru extinderea construcţiei –apartament bun social al S.C. TRAM. S.R.L. situat în municipiul Reghin, str. Rodnei, bl. 13, sc.3, ap.30, parter, prin edificarea unui bacon.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport Compartiment Achiziţii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism


7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Reghin în domeniul
privat a unui teren în suprafaţă de 5 mp. în vederea concesionării directe către domnul Pop Marius George pentru extinderea construcţiei -apartament proprietate personală situat în municipiul Reghin, str.Libertăţii, bl.12, sc.2, ap.16, parter, prin edificarea unui balcon.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport Compartiment Achiziţii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism


8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Reghin în domeniul
privat a unui teren în suprafaţă de 8,80, în vederea concesionării directe către domnul Ioana Ioan şi soţia  Ioana Susana pentru extinderea construcţiei -apartament proprietate personală situat în municipiul Reghin, str.Libertăţii, bl.6 , sc.1 ap.2, parter, prin edificarea unui balcon.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport Compartiment Achiziţii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism


9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de asociere nr. 6023/2009 dintre
municipiul Reghin şi Asociaţia „Fanfara Municipiului Reghin” şi stabilirea sumelor ce vor fi alocate asociaţiei în anul 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia  economică, juridică.


10. Proiect de hotărâre privind stabilirea de carburant ce urmează a fi alocată în baza Acordului de
Parteneriat încheiat de Consiliul Local cu Inspectoratul Judeţean de poliţie Mureş în cadrul Programului „Siguranţa în Mediul Urban” pentru anul 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia  economică, juridică.


11. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţiei a SC „TEHNOTERM IMPEX”, 
privitoare la autoturismul marca Mercedes tip 601 DKB.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia  juridică.


12. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării demersurilor legale de neconstituire/constituire ca
parte civilă a Consiliului Local municipal Reghin în dosarul nr. 163/43/2009.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Reghin în cauza din dosarul
nr. 162/43/2009, aflat pe rolul Curţii de Apel Mureş.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


14. Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului local Reghin în proprietatea
privată a municipiului Reghin a unor suprafeţe de teren neproductive identificate cadastral în HC 393, TF 404, TF 405, TF 406.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Birou Cadastru şi Registru Agricol
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


15. Proiect de hotărâre privind interzicerea comercializării plantelor, substanţelor şi preparatelor
stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, inclusiv compusii derivaţi pe raza municipiului Reghin.
     Initiator: Consilier Local -Gliga Daniel.
     Raport: Compartimentul juridic.
     Pr.de hot.Comisia juridică.


16. Evaluarea Activităţii Poliţiei Reghin pe 11 luni 2010.


17. Informare privind modernizarea Adăpostului de câini Comunitari al Municipiului Reghin de pe
strada Gării F.N.


18.Diverse.


PRIMAR                                
Ing.  NAGY ANDRÁS   


AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
GABRIELA KOSS