Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.2232

22-07-11 13:38
Din 22.07.2011 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
Ing. NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 28.07.2011,orele 16.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI
 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Primăriei Municipiului Reghin pe anul 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică,  cultură.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei delegaţiei Municipiului Reghin ce se va deplasa în localitatea Ungheni-Republica Moldova în perioada 28-29 august 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Relaţii Internaţionale
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică,  cultură.

3. Proiect de hotărâre privind nominalizarea unei persoane care să reprezinte instituţia Primăriei Municipiului Reghin la întâlnirea organizată de localitatea Nagykőrös-Ungaria în perioada 2-6 septembrie 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Relaţii Internaţionale
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei delegaţiei Municipiului Reghin ce se va deplasa în localitatea Poynton –Regatul Unit al Marii Britanii în perioada 27-29 august 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Relaţii Internaţionale
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei delegaţiei Municipiului Reghin ce se va deplasa în localitatea Nagykőrös-Ungaria în perioada 1-4 septembrie 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei delegaţiei Municipiului Reghin, ce se va deplasa în localitatea Érd-Ungaria în perioada 2-5 septembrie 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Relaţii Internaţionale
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării echipei de fotbal CSM AVANTUL REGHIN, grupa copii şi juniori anul 1997, la Cupa „OTP BANK CUPA KARNEVÁL” din localitatea Debrecen-Ungaria, în perioada 12-14 august 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Relaţii Internaţionale
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de SC COMPANIA AQUASERV  S. A. TG MURES, în municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998, aprobarea Grilei de evaluare a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită subvenţie în baza Legii nr. 34/1998 precum şi aprobarea Unităţilor de asistenţă socială şi categoriile de persoane beneficiare, pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul local.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Public Asistenta Sociala
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Liniilor de subvenţionare prioritară în domeniul asistenţei sociale şi a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre Criteriile de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor  şi fundaţiilor, care solicită subvenţie, pentru anul 2012, în Legii nr. 34/1998.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Public Asistenta Sociala
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură

11. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din HCL 82/29.06.2006, a componenţei Comisiei pentru evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor cu personalitate juridică, ce înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Public Asistenta Sociala
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură

12. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită şi administrare a unui spaţiu cu destinaţie medicală, în favoarea Spitalului Municipal Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13. Informare a Serviciului Public de Asistenţă Socială asupra activităţii desfăşurate de către asistenţii personali, întocmit în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 448/2006 pe perioada ianuarie –iunie 2011.

14. Raport  privind desfăşurarea şi organizarea manifestaţiilor socio-culturale „Zilele Reghinene”, ediţia a X-a 2011.

15. Informare privind Clubul Sportiv Municipal „AVÂNTUL” Reghin.

16. Diverse.

Primar                                       
Ing. Nagy András

Avizat Pentru Legalitate,
P. Secretar,
BADIU OVIDIU