Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.2085

21-06-11 11:53
Din 21.06.2011 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară
Ing. NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Art.1. Cu data prezentei se modifică articolul unic din Dispoziţia nr. 2003/17.06.2011 în sensul că: „Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 24.06.2011, orele 14.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin.”

Art.2. Restul prevederile Dispoziţiei nr.2003/17.06.2011 rămân neschimbate.

PRIMAR                                
Ing.  NAGY ANDRÁS  

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR,
GABRIELA KOSS