Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR 2003

17-06-11 10:39
Din 17.06.2011 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară
Ing. NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 23.06.2011, orele 16.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului organizat în vederea încredinţării managementului Bibliotecii Municipale „Petru Maior” Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Resurse Umane
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Reghin cu Fundaţia “Robin Hood”-Austria în vederea susţinerii şi finanţării în comun al obiectivului “Construire Punct Sanitar Veterinar” în cadrul adăpostului câinilor fără stăpâni, situat în Municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 85/30.05.2011 privind stabilirea unor taxe de ocupare a domeniului public la manifestarea „Zilele Reghinene” organizată în 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Impozite şi Taxe
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

PRIMAR                                
Ing.  NAGY ANDRÁS

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
GABRIELA KOSS