Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 2925

18-11-11 13:38
Din 18.11.2011 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
Ing. NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 24.11.2011,orele 16.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Primăriei Municipiului Reghin pe anul 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Primăriei Municipiului Reghin pe trimestrul III.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

3. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare asupra unie locuinţe de serviciu din cele trei aflate în administrarea Centrului Bugetar Şcolar Alexandru Ceuşianu şi modificarea HCL nr. 19/2011 privind transmiterea în administrarea Centrului Bugetar Şcolar Alexandru Ceuşianu a unui număr de 3 locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Reghin, B-dul Unirii, imobil proprietate privată a Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia juridică.

4. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Centrului Bugetar Şcolar Lucian Blaga a unei locuinţe de serviciu situată în imobilul din municipiul Reghin, B-dul Unirii., nr.57, imobil proprietatea privată a Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia juridică.

5. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui apartament din Blocul de locuinţe cu 120 apartamente situat în Reghin, B-dul Unirii nr.57, jud. Mureş, către Protopopiatul Greco-Catolic Reghin-Parohia I greco-Catolică Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei definitive cu străzile cuprinse în proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzate în judeţul Mures” din raza de competenţă a municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achiziţii publice.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfăşurării în perioada 05.12.2011-23.12.2011 în municipiul Reghin a „Târgului de Crăciun” în zona centrală P-Ţa Petru Maior şi Parcul Central.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achiziţii Publice.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfăşurării în perioada 01.12.2011 -05.01.2012 în Municipiul Reghin a „Târgului de Iarnă”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achiziţii Publice.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezlipire imobil teren intravilan înscris în CF 55476 REGHIN în 2 loturi, la adresa administrativă din Reghin str. Şcolii nr. 9-13 şi creare servitute de trecere pentru LOT 1 în CF 50597 REGHIN.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism
     Pr.de hot.Comisia juridică, urbanism.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice de rectificare şi dezlipire teren, la adresa administrativă din Reghin, str. Pădurii nr.1 şi 1/A, identificat cadastral în CF 4969 REGHIN, număr top. 4815/1/1/g şi 4815/1/1/h.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism
     Pr.de hot.Comisia juridică, urbanism.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezlipire imobil înscris în CF 55272 Reghin în două loturi, la adresa administrativă din Reghin str. Petru Maior nr. 11,12,13.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism
     Pr.de hot.Comisia juridică, urbanism.

12. Proiect de hotărâre privind numirea unor reprezentanţi ai Consiliului Local în consiliile de administraţie la unităţile de învăţământ din Municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administraţie Publică Locală.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

13. Proiect de hotărâre privind retragerea din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST Mureş a comunelor Avrămeşti din jud. Harghita, Ibăneşti şi Fântânele din jud. Mureş.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru „Bloc de locuinţe sociale în Municipiul Reghin, str. Ierbuş nr. 37/B.”
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achiziţii publice.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.

15.Diverse.

Primar                                        
Ing. NAGY ANDRÁS    

Avizat Pentru Legalitate,             
Secretar,
GABRIELA KOSS