Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.2705

07-10-11 14:14
Din 07.10.2011 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară
Ing. NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 11.10.2011, orele 14.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului legal al Municipiului Reghin şi neconstituirea ca parte civilă a Municipiului Reghin prin Consiliul Local Reghin în dosarul nr. 353/289/2009 pe rolul Judecătoriei Sighişoara-Secţia Penală.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind realizarea  demersurilor legale de închiriere către Inspectoratul Poliţiei Judeţene Mureş a spaţiilor aflate în incinta Blocului de locuinţe cu 120 apartamente, minim 1500 spaţii comerciale şi minim 45 de garaje, situat în municipiul Reghin, B-dul Unirii nr. 57, Jud Mures, cu destinaţia de sediu al Poliţiei Municipiului Reghin şi  revocarea HCL nr. 129/25.08.2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achiziţii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

PRIMAR                                     
Ing.  NAGY ANDRÁS

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
GABRIELA KOSS