Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.959

09-05-12 09:47
DIN 09.05.2012 privind completarea Dispoziţiei primarului nr.947/2012-privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral pentru alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din 10 iunie 2012
ing.NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Având în vedere referatul întocmit de către Compartiment Administraţie Publică Locală înregistrat sub nr.7412/09.05.2012 privind completarea Dispoziţiei nr.947/2012 -stabilirea locurilor speciale de afişaj pentru propaganda electorală în vederea organizării şi desfăşurării  alegerilor locale din 10 iunie 2012,   
Văzând prevederile art.76,  art.103 lit.”h”  şi „i” şi art.104  din   Legea nr.67/2004 –pentru alegerea autorităţilor adminisitraţiei publice locale-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
In baza art.63 alin.1. lit.a. şi alin.2. combinat cu art.68 alin.1. din Legea 215/2001-privind administraţia publică locală-republicată; 

DISPUN:

Art.1.-Se  completează prevederile art.1. din Dispoziţia nr.947/02.05.2012- privind stabilirea locurile speciale  de afişaj electoral   pentru efectuarea propagandei electorale în vederea   organizării şi desfăşurării alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din 10 iunie 2012, cu  două locuri speciale de afişaj electoral, şi anume unul in zona  intrare in Parcul Tineretului din  str.Baii  şi unul in zona Statia de Taxi din str.Iernuteni langa  sediul BRD.

Art.2.-Restul prevederilor Dispoziţiei nr.947/02.05.2012 rămân neschimbate.

Art.3.-Prezenta dispoziţie se comunică la: -Instituţia Prefectului jud.Mureş; - Primarului mun.Reghin, -Poliţiei mun.Reghin, -Jandarmeriei mun.Reghin, Serviciului public Poliţia Locala,  Secţiei drumuri, poduri şi tortuare, Secţiei sere şi zone verzi, Comp. Administraţie Publică Locală.Afişare; -Mass-media.

PRIMAR,
ing.NAGY ANDRÁS    

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
KOSS GABRIELA