Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 777

20-04-12 10:33
Din 20.04.2012 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
Ing. NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 26.04.2012, orele 16.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Primăriei Municipiului Reghin pe anul 2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare imobil teren intravilan înscris în CF 54.401 Reghin în 3 loturi şi creare servitute de trecere pe LOT 2 în favoarea LOT 3.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism
     Pr.de hot.Comisia juridică, urbanism.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de dezlipire teren la adresa administrativă din Reghin,  str. Mihai Viteazu nr.3, identificat cadastral în CF 3898 Reghin, nr.topografic 906, 907.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism
     Pr.de hot.Comisia juridică, urbanism.

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local în Comisia de autorizare pentru analiza dosarelor de eliberare a autorizaţiilor de funcţionare pentru agenţii economici de pe raza municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul APL
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitarii dreptului de preemptiune a autoritaţii publice locale pentru imobilul din Reghin, str. P-ta Petru Maior nr. 42, jud. Mures, imobil înregistrat în evidenţele M.C.P.N. Mures pe LMI/2010-Mures, poziţia 649, MS-II-a-A15758.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

6. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea participării Municipiului Reghin în calitate de coorganizator al  Turneului International Interstiluri de Arte Martiale - Premiul Master Karate, competitie sportivă ce va avea loc în Reghin, în perioada 26-27 Mai 2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

7. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe luna MAI 2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

8. Informare privind posibilitatea denumirii unei noi străzi cu numele Roman Boiangiuc.

9. Adresa nr. 5.819/06.04.2012 privind petiţia locuitorilor din cartierul Iernuţeni referitor la prelungirea contractelor de închirire a terenului de sub garajele situate în cartier.

10. Diverse.        

Primar                                        
Ing. NAGY ANDRÁS

Avizat Pentru Legalitate,
Secretar,
GABRIELA KOSS