Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1411

18-07-12 09:41
DIN 18.07.2012 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Având în vedere referatul întocmit de către Compartimentul Administraţie Publică Locală înregistrat sub nr.11191/2012 privind stabilirea locurilor  speciale de afişaj electoral in vederea organizarii si desfasurarii referendumului national pentru demiterea Presedintelui Romaniei .
Văzând prevederile Legii nr.3/2000- privind organizarea si desfasurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, si Hotararea BEC nr.8/13.07.2012-privind unele masuri pentru asigurarea ordinii publice si a bunei desfasurari a campaniei la refendumul national:
In baza art.63 alin.1. lit.a. şi alin.2. combinat cu art.68 alin.1. din Legea 215/2001-privind administraţia publică locală-republicată; 

DISPUN:

Art.1.-Se stabilesc locurile speciale de afişaj electoral pentru propaganda electorala  in vederea organizarii si desfasurarii referendumului national pentru demiterea Presedintelui Romaniei, dupa cum urmeaza:
     a)Parcul Central din faţa Primăriei – un panou
     b)Intrare in Pţa Mare – un panou
     c)Intrare în Parcul Tineretului - un panou
     d)Cart.Apalina (in faţa Scolii gen.nr.4) - un panou
     e)Intersectia  str.Pandurilor cu str.Vânătorilor - un panou
     f)Intersecţia  str.P.Grigorescu cu str.M.Viteazul - un panou
     g)Intersecţia str.Oltului cu str.Gurghiului – un panou
     h)Intersecţia str.Argeşului cu str.Gurghiului - un panou
     i)Cart.Iernuteni langa bl.38 - un panou
     j)cart.Rodnei (locul fostei pieţe) - un panou
     k)cart.Libertăţii langă Catedrala Greco-catolica (zona verde) - un panou
     l)str.Ierbuş (langa staţia de transformare) - un panou
     m)cart.Făgăraşului lângă ieşirea pietonală spre str.Iernuteni – un panou
     n)str.Câmpului – un panou
     o)Bdul Unirii (langa fostul mag.Profi)  - doua panouri
     p)cart.Gării – un panou
     q)str.Garii – un panou
     r)Intrare in Piata Mică – un panou

Art.2- Utilizarea locurilor speciale pentru afisajul electoral stabilite la art.1 este permisa numai pentru partidele politice si Presedintele suspendat al Romaniei.

Art.3.- Fiecare partid  politic, respectiv presedintele suspendat al Romaniei  are dreptul la un singur afis electoral.

Art.4 –  In alte locuri decat cele stabilite la art.1  afisajul electoral este permis numai cu acordul scris al proprietarilor sau, dupa caz, al detinatorilor.

Art.5.- Se imputerniceste Serviciul Public Politia Locala să asigure integritatea panourilor şi afişelor electorale amplasate legal, precum şi respectarea prevederilor prezentei dispoziţii.

Art.6.-Prezenta dispoziţie se comunică la: -Instituţia Prefectului jud.Mureş; - Primarului mun.Reghin, -Poliţiei mun.Reghin, -Jandarmeriei mun.Reghin, Serviciului public Poliţia Locala, Secţiei drumuri, poduri şi tortuare, Secţiei sere şi zone verzi, Compartimentul Administraţie Publică Locală, Afişare; -Mass-media.

PRIMAR,
PRECUP MARIA  
 
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
KOSS GABRIELA