Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 984

22-05-12 15:55
Din 22.05.2012 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
Ing. NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 29.05.2012, orele 16.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Primăriei Municipiului Reghin pe anul 2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Primăriei Municipiului Reghin pentru trim.I. anul 2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 a SC RAGCL SA Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării delegaţiei municipiului Reghin în localitatea Poynton, Anglia în perioada 02.06.2012-04.06.2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul APL
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării deplasării delegaţiei de elevi şi cadre din cadrul Gimnaziului Alexandru Ceuşianu din Reghin, la Congresul Internaţional de Etica ce urmează să se desfăşoare la Budapesta, în perioada 15.05.2012-.20.05.2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării deplasării Ansamblului de dansuri populare Doina Mureşului din Reghin cu ocazia participării acestuia la Festivalul Internaţional de folclor din Turca în perioada 11-16 iulie 2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Reghin în calitate de coorganizator al Campionatului National şi Fitness eveniment sportiv ce urmează a se desfăşura în Reghin în cursul lunii Septembrie 2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării anuale a managementului aplicat Bibliotecii Municipale „Petru Maior” Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Resurse Umane.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

9. Proiect de hotărâre privind organizarea Licitaţiei publice cu strigare pentru ocuparea domeniului public pentru Parc de Distracţii cu ocazia Manifestărilor dedicate Zilelor Municipiului Reghin şi aprobarea Documentaţiei de atribuire pentru licitaţia publică cu strigare pentru ocuparea domeniului public.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achizitii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

10. Proiect de hotărâre privind compatibilizarea şi aprobarea Listei denumirii unităţilor de învăţământ preuniversitar, confesional şi particular, cu personalitate juridică, de pe raza municipiului Reghin pentru anul 2012-2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Relaţii Internaţionale, învăţământ, cultură.
     Pr.de hot.Comisia juridică, cultură.

11. Proiect de hotărâre privind încheierea unui „Protocol” între Municipiul Reghin şi Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple, privind constituirea punctului de lucru al SPCEEPS Mureş în incinta Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Reghin, în vederea preluării cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi eliberarea documentelor de călătorie aferente.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.1 din HCL nr.140/2010 şi transmiterea în administrarea Spitalului Municipal „dr. Eugen Nicoară” Reghin a două locuinţe de serviciu.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

13. Proiect de hotărâre pivind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe domeniul public până la data de 31.12.2012 pentru construcţiile demontabile-garaje situate în cartierul Iernuţeni, zona Canalului Morii, de la numerele 1 la 71 A inclusiv şi de la numerele 106 la 147 inclusiv. 
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea locurilor pentru desfăşurarea activităţilor de picnic, pe raza administrativ teritorială a municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul de Poliţie Locală.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

15. Informare privind situaţia Căminului Cultural Iernuţeni.

16.  Diverse.        

Primar                                      
Ing. NAGY ANDRÁS

Avizat Pentru Legalitate,
Secretar,
GABRIELA KOSS