Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1829

21-09-12 12:53
Din 21.09.2012 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară

PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:


DISPOZIŢIE


Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 26.09.2012, orele 16.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:


ORDINE DE ZI:


1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Primăriei Municipiului Reghin pe anul 2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


2. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării sumelor destinate sustinerii activitătii  Asociatiei Sportive VIITORUL Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură


3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Reghin in calitate de coorganizator impreună cu Clubul de Dans Sportiv „DANSUL VIORILOR” din Reghin la organizarea competitiei Cupa Mirona 2012, editia  a VII-a,  în data de 29.09.2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură


4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Reghin in calitate de coorganizator impreuna cu Fundatia Cultural Umanitară „VIOARA” la serbarea „Ziua Recoltei”, eveniment ce va avea loc in data de 06.10.2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură


5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preturilor si tarifelor  aplicate in municipiul Reghin de SC COMPANIA AQUASERV  S.A Tg.Mures, Sucursala Reghin pentru serviciile publice  de alimentare cu apa si canalizare.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Achizitii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură


6. Proiect de hotărâre privind mandatarea dlui consilier Pădurean Mihai, ca reprezentant al municipiului Reghin în Adunarea generală extraordinară a actionarilor SC Compania Aquaserv SA Tg./Mures din data de 08.10.2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism


7. Proiect de hotărâre privind mandatarea dlui consilier Pădurean Mihai, ca reprezentant al municipiului Reghin în Adunarea generală ordinară a actionarilor SC Compania Aquaserv SA Tg./Mures din data de 08.10.2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism


8. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Metodologiei de atestare a persoanelor  fizice în vederea dobândirii calitătii de administrator de imobile în cadrul asociatiilor de proprietari”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică


9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionării serviciilor de reprezentare a institutiei in justitie, în litigiul ce formează obiectul dosarului nr.5879/102/2011 aflat pe rolul Tribunalului Mures, Sectia Civilă cu termen la 16.10.2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică,


10. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director –manager al Casei de cultură a Tineretului  George Enescu Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Organizare Resurse Umane, Salarizare
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură


11. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din HCL nr.141/2011 privind aprobarea procedurii de evaluare a managementului institutiilor publice de cultură aflate in subordinea Consiliului Local Reghin si componenta  nominală a comisiilor constituite in acest scop.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Organizare Resurse Umane, Salarizare
     Pr.de hot.Comisia  juridică,  cultură


12. Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului de initiativă Locală, înfiintarea la nivelul municipiului Reghin a GRUPULUI DE LUCRU LOCAL pentru problemele romilor si validarea PLANULUI LOCAL DE ACTIUNE PRIVIND INCLUZIUNEA MINORITATII ROME din municipiul Reghin pe perioada 2012-2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Public de Asistentă Sociala
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură


13. Proiect de hotărâre privind modificarea componentei Comisiei pentru evaluarea si selectionarea asociatiilor si fundatiilor cu personalitate juridică, care infiintează si administrează unităti de asistentă sociala pe raza municipiului Reghin;
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Public de Asistentă Sociala
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură


14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor  si fundatiilor care pot primi subventii de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998, aprobarea Grilei de evaluare a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care solicita  subventie in baza Legii 34/1998 precum si aprobarea Unitătilor de asistentă socială si categoriile de persoane beneficiare, pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii de la bugetul local.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Public de Asistentă Sociala
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură


15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Liniilor de subventionare prioritară în domeniul asistentei sociale si a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care solicită subventie, pentru anul 2013, in baza Legii nr.34/1998.     

     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Public de Asistentă Sociala
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură


16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Reghin ca partener în Programul “Biblionet – lumea în biblioteca mea” în cadrul Filialei Apalina din strada Castelului nr. 76 a Bibliotecii Municipale “Petru Maior”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul invatamant, Cultura, sport
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică,  cultură


17. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei delegaţiei Municipiului Reghin ce se va deplasa în localitatea Bátonyterenye – Ungaria, în perioada  28 - 30 septembrie 2012
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Invătământ, Cultură, sport
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică,  cultură


18. Proiect de hotărâre  privind completarea art.1 din HCL nr.1/28.06.2012- privind alegerea comisiei de validare.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul APL
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură


19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare imobil teren intravilan înscris  în CF 36/II REGHIN în 3 loturi.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul  UAT
     Pr.de hot.Comisia economica,  juridică, urbanism


20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemptiune prevazută de art.4(8) din Legea nr.422/2001, asupra imobilului ap.2a, 3 si 7B din Reghin, str.Pta Petru Maior nr.17, jud.Mures.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economica,  juridică, urbanism, cultura


21. Diverse.       


PRIMAR,                       
MARIA PRECUP


AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR,
GABRIELA KOSS