Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 533

18-05-17 12:21
Din 18.05.2017 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 24.05.2017 orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin şi Asociaţia ”Csillag” Reghin în vederea organizării şi desfăşurării evenimentului „Színes gyermekvilág (Copilărie colorată)” ce va avea loc în data de 1 iunie 2017. 
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și  Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş iniţiată în baza Proiectului  “Operativitate în intervenție pentru siguranța comunității”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Contabilitate-Buget, Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al UAT Reghin pe anul 2017.  
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Contabilitate-Buget
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, pe o perioadă de 2 (doi) ani a duratei Contractului de închiriere nr. 2606/03.02.2016 pentru spațiul situat în municipiul Reghin, str. Cardinal Alexandru Todea, nr. 20A, ap. nr. 22 și 25, jud. Mureș, în cotă indiviză de 1/3.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, pe o perioadă de 2 (doi) ani a duratei Contractului de închiriere nr. 2610/03.02.2016 pentru spațiul situat în municipiul Reghin, str. Cardinal Alexandru Todea, nr. 20A, ap. nr. 22 și 25, jud. Mureș, în cotă indiviză de 1/3.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, pe o perioadă de 2 (doi) ani a duratei Contractului de închiriere nr. 281/06.01.2016 pentru spațiul situat în municipiul Reghin, str. Cardinal Alexandru Todea, nr. 20A, ap. nr. 5, jud. Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, pe o perioadă de 2 (doi) ani a duratei Contractului de închiriere nr. 282/06.01.2016 pentru spațiul situat în municipiul Reghin, str. Cardinal Alexandru Todea, nr. 20A, ap. nr. 13, jud. Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, pe o perioadă de 2 (doi) ani a duratei Contractului de închiriere nr. 2608/03.02.2016 pentru spațiul situat în municipiul Reghin, str. Cardinal Alexandru Todea, nr. 20A, ap. nr. 22 și 25, jud. Mureș, în cotă indiviză de 1/3.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuinței pentru tineri, destinată închirierii.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Birou Administrație Publică Locală
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea licitaţiei publice cu strigare în vederea închirierii unui loc din Ansamblul de lemn cu 7 compartimente situat în Municipiul Reghin, P-ța Petru Maior, având ca scop comerțul cu flori.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unui spațiu  cu destinația de laborator, situat în Reghin, P-ța Petru Maior, nr. 51.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului  în suprafaţă de 10,64 mp, situat în Reghin, b-dul Unirii, adiacent bl.42, sc.2, ap.17, parter, în vederea  construirii unui balcon.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13. Proiect de hotărâre privind activitatea de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Reghin-Ocolul Silvic Răstolița, în anul 2017.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării evenimentului ”Zilele Municipiului Reghin”, anual în luna iulie.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței delegației Municipiului Reghin care se va deplasa în localitatea Lubaczow-Polonia, în perioada 09-12 iunie 2017.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

16. Proiect de hotărâre  privind aprobarea realizării demersurilor legale de închiriere a imobilelor situate în municipiului Reghin, str. Școlii, nr.3, str. Călărașilor nr.5, și str.Republicii nr.16, jud. Mureș, în care funcționează Școala Gimnazială ”Augustin Maior” Reghin și Grădinița cu Program Normal nr.1 Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului ”1 Iunie” care va avea loc în Municipiul Reghin cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Contabilitate-Buget, Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Universitatea Sapienția Tg Mureș-Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste în vederea elaborării Registrului Spațiilor Verzi situate în intravilanul Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Contabilitate-Buget, Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

19.Evaluarea activității desfășurate la nivelul Poliției Municipiului Reghin.
20.Diverse.
PRIMAR,  
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA