Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

02-03-18 16:02

privind aprobarea Acordului de reabilitare în sarcina SC HYDRO GREENTECH SRL a drumurilor aparținând domeniului public al municipiului Reghin, ce vor fi utilizate în procesul de transport a agregatelor minerale.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului 
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

Download: Materiale de sedinta