Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

15-02-18 11:15

privind completarea anexei la HCL nr.23/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al municipiului Reghin și aprobarea concesionării către SC COMPANIA AQUASERV SA a unor bunuri aferente Sistemului de alimentare cu apă și canalizare

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul Protecția Mediului
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

Download:
Materiale de sedinta