Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

15-02-18 11:14

pentru modificarea și completarea anexei la HCL nr. 23/2001 privind însușirea Inventarului domeniului public al Municipiului Reghin cu modificările și completările ulterioare

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

Download:
Materiale de sedinta 1  
Materiale de sedinta 2  
Materiale de sedinta 3