Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

18-12-17 09:15

privind aprobarea Listei –cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială-destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, pentru anul 2018.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Biroul Administrație Publică Locală, Relații cu Publicul
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

Download: Materiale de sedinta