Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

26-10-17 10:22

privind aprobarea modificării art.1 din HCL Reghin nr.133/31.07.2014 privind aprobarea cuantumului chiriei pentru spațiile din imobilele situate în Reghin, str.Pandurilor,nr.119-120 în care își desfășoară activitatea Școala Gimnazială "Augustin Maior"Reghin.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport:  Compartimentul Juridic
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

Download:
Materiale de sedinta