Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

26-10-17 10:19

privind darea în administrare către Școala Gimnazială "Augustin Maior" Reghin a apartamentelor nr.14 și nr.101, cu destinația locuință de serviciu, situat în blocul din Reghin, b-dul Unirii, nr.57,jud. Mureș.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport:  Compartimentul Juridic
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
Download:
Materiale de sedinta