Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

26-10-17 10:14

privind împuternicirea secretarului UAT Municipiul Reghin să semneze toate actele în care Municipiul Reghin este parte și care se încheie în formă autentificată de către notarii publici.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport:  Compartiment Juridic
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

Download:
Materiale de sedinta