Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

28-09-17 12:06

privind mandatarea d-lui Pădurean Mihai – consilier local, ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generală ordinară a acționarilor SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureș din data de 05.10.2017.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul Juridic
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

Download:  Materiale de sedinta