Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

30-08-17 15:11

privind modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de vânzare directă a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Reghin, aprobat prin HCL nr.96/2013.

Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul Juridic
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

Download: Materiale de sedinta