Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

29-06-17 09:02

privind aprobarea operațiunii cadastrale de dezlipire a imobilului –teren situat în Reghin, str.Râului, nr.16

Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

Download:
Materiale de sedinta