Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

20-06-17 15:33

privind aprobarea Caietului de sarcini pentru organizarea Licitației publice cu strigare în vederea închirierii domeniului public pentru Parcul de Distracții organizat cu ocazia evenimentului dedicat Zilelor Municipiului Reghin-ediția 2017.

Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport:  Compartimentul Achiziții Publice,Management de Proiecte 
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

Download:
Materiale de sedinta