Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

23-11-17 12:01

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Reghin pentru trim. III anul 2017

Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serviciul Buget,Contabilitate,CPF,Caserie
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

Download:
Materiale de sedinta 1 
Materiale de sedinta 2   
Materiale de sedinta 3