Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

30-10-17 00:36

privind vânzarea directă a imobilului –teren intravilan situat în municipiul Reghin, str.Vânătorilor nr.24.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

Download:
Materiale de sedinta