Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

26-10-17 10:04

privind aprobarea organizării și desfășurării în municipiul Reghin a evenimentului dedicat Zilei de 1 Decembrie- "Ziua Națională a României" și alocarea sumei necesară desfășurării în bune condiții a evenimentului.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul Învățământ, Cultură , Sport
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

Download:
Materiale de sedinta