Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

29-06-17 09:05

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind vânzarea imobilului situat în Municipiul Reghin, Str. Mihai Viteazu, F.N., compus din construcție –centrală termică dezafectată-și teren în suprafață de 275 m˛ domeniul privat al Municipiului Reghin

Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul Juridic
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

Download:
Materiale de sedinta