Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

29-06-17 09:06

privind darea în administrare către Spitalul Municipal "Dr. Eugen Nicoară" Reghin a apartamentului nr.91, cu destinația locuință de serviciu,situat în blocul din Reghin, b-dul Unirii,nr.57,jud.Mureș

Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul Juridic l
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

Download:
Materiale de sedinta