Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

29-06-17 09:07

privind prelungirea, prin act adițional, a duratei Contractului de închiriere nr.9581/30.04.2015 pentru spațiul în care funcționează Grădinița cu Program Normal nr.7 Apalina-Reghin

Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport:  Compartimentul Juridic
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

Download:
Materiale de sedinta