Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

29-06-17 09:12

privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al municipiului Reghin în calitate de observator la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți din unitățiile de învățământ preuniversitar din mun.Reghin

Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Biroul Resurse Umane, Salarizare,Administrativ
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

Download:
Materiale de sedinta