Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

23-11-17 12:11

privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului - teren "strada Școlii", în suprafaţă de 1153 mp

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

 

Download:
Materiale de sedinta