Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

26-10-17 10:07

privind reaprobarea cofinanțării proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș" cod CCI nr.2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa1,continuat prub proiectul „Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș, cod SMIS 2014+106373‟ de către Municipiul Reghin.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul Achiziții Publice, Management de Proiecte
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

Download:
Materiale de sedinta