Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

23-11-17 12:14

privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilului – teren situat în Municipiul Reghin, str. Gării, nr. 61, aparținând domeniului privat al Municipiului Reghin

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


Download:
Materiale de sedinta