Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

30-08-17 15:01

privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Reghin pentru trim.II anul 2017.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport:  Serviciul Contabilitate-Buget
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

Download:
Materiale de sedinta 1   
Materiale de sedinta 2 
Materiale de sedinta 3