Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

27-07-17 14:08

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de specialitate-personal contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, precum și din serviciile din subordinea acestuia.

Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Biroul Resurse umane,Salarizare,administrativ
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

Download:
Materiale de sedinta