Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

26-10-17 10:20

privind aprobarea sprijinului financiar acordat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 82/2001 unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România de pe raza municipiului Reghin.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul Juridic
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

Download:
Materiale de sedinta