Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

30-08-17 15:10

privind stabilirea prețului de pornire la licitație pentru masa lemnoasă din fondul forestier al Municipiului Reghin ce urmează a fi valorificată de către Ocolul Silvic Răstolița.

Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport:  Compartimentul Juridic 
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

Download: Materiale de sedinta