Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

30-08-17 15:09

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție „Amenajare pasarelă pietonală pe strada Băii în Municipiul Reghin, județul Mureș"-faza D.A.L.I.

Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat  
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

Download:
Materiale de sedinta 1  
Materiale de sedinta 2