Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

30-08-17 15:08

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -STABILIRE ZONĂ FUNCȚIONALĂ PENTRU AMENAJAREA PISCICOLĂ-în extravilanul municipiului Reghin.

Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat  
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

Download: Materiale de sedinta