Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

30-08-17 15:06

privind încuviințarea realizării lucrărilor de amenajare podeț pentru parcarea auto în dreptul imobilului str.Gurghiului ,FN, pe teren aparținând domeniului public al Municipiului Reghin.

Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

Download: Materiale de sedinta