Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

18-12-17 09:16

privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Reghin precum și Regulamentul de funcționare al acesteia.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

Download: Materiale de sedinta