Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

30-08-17 15:16

privind împuternicirea Primarului Municipiului Reghin, prin Compartimentul Juridic, să elibereze , la cerere , acordul Municipiului Reghin, în calitate de creditor ipotecar, pentru vânzarea apartamentelor din blocul situat în Reghin, Str. Unirii,nr.57.

Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport:  Compartimentul Juridic
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

Download: Materiale de sedinta