Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

16-01-18 09:07

privind aprobarea organizării și desfășurării în municipiul Reghin a evenimentului dedicat Zilei de 24 Ianuarie-”Ziua Unirii Principatelor Române”și alocarea sumei necesară desfășurării în bune condiții a evenimentului .

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport:Serviciul Buget,Contabilitate,CPF,Caserie,Compartimentul Învățământ,   Cultură , Sport
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

Download:  Materiale de sedinta