Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

08-01-18 10:02

privind utilizarea în anul 2018 a excedentului total rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serviciul Buget,Contabilitate,CPF,Caserie
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

Descarca: Materiale de sedinta